Wiadomości z Katowic

Zmiany w zakresie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

  • Dodano: 2021-06-08 06:45, aktualizacja: 2021-06-08 06:58

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zmiany w zakresie opłat związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny oraz jej form.

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości:

- 10,12 zł dla wniosków złożonych do dnia 8 czerwca 2021 r.,

- 10,00 zł dla wniosków złożonych po dniu 8 czerwca 2021 r.,

(dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty - w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o drugą jej formę, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie:

9,21 zł dla wniosków złożonych do dnia 8 czerwca 2021 r. (domówienie Karty w formie tradycyjnej lub elektronicznej),

10,00 zł dla wniosków złożonych po dniu 8 czerwca 2021 r. (domówienie tylko i wyłącznie Kartyy w formie tradycyjnej).


 

Wskazane wyżej opłaty należy uiszczać na nr konta Urzędu Miasta Katowice (73 1020 2313 0000 3802 0514 9176)
w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku). 

Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),

- forma elektroniczna Karty ( aplikacja mobilna mObywatel).


 

UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.