Wiadomości z Katowic

Cena konsumpcyjna pszenicy a giełda MATIF

  • Dodano: 2023-02-15 09:45

Przedmiotem transakcji giełdowych są kontrakty terminowe, czyli zobowiązania do zakupu bądź sprzedaży towaru w przyszłości, nie zaś fizycznie zboże.

Kontrakty terminowe dotyczą sprzedaży i zakupu zbóż w następujących miesiącach:

  •         pszenica i kukurydza – styczeń, marzec, maj, sierpień, listopad;
  •         rzepak – luty, maj, sierpień, listopad.

Cenę pszenicy MATIF podaje się w walucie Euro za 1 tonę. Minimalna wartość kontraktu na giełdzie MATIF to 50 ton.

Co jeszcze bierze się pod uwagę przy wycenie pszenicy?

Cena pszenicy MATIF to nie jedyna wartość, jaką należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny konsumpcyjnej. Aby wycenić zboże w Polsce, cenę giełdową należy powiększyć lub pomniejszyć o tzw. premie. Premia zawiera:

1) koszty transportu zboża do magazynu,

2) koszty przeładunku,

3) koszty składowania,

4) koszty ubezpieczenia itp.

Wartość premii jest zmienna i zależna od sytuacji panującej na rynku krajowym w momencie wyceny. Ustalając cenę w złotówkach, należy ponadto brać pod uwagę bieżący kurs Euro względem PLN.

Czy da się przewidzieć ceny towarów rolnych i kontraktów?

O ile nie posiadasz dogłębnej wiedzy i zaawansowanych narzędzi analitycznych, raczej trudno będzie przewidzieć ceny pszenicy MATIF. Na cenę konsumpcyjną ma wpływ wielkość popytu i podaży. Zatem wszystkie czynniki i wydarzenia, mające wpływ na relację tych dwóch czynników, mogą zmienić cenę towaru.

Popyt jest ściśle związany z koniunkturą całej gospodarki oraz sytuacją w konkretnej branży. Wśród innych czynników mających wpływ na popyt, wymienia się nagłe i niespodziewane wydarzenia, takie jak lockdown spowodowany wybuchem pandemii, czy działania wojenne, czego doświadczyliśmy w ostatnich latach.

Na zmianę podaży wpływ mają podobne czynniki, a dodatkowo można wskazać trudności związane z logistyką i dostawami. Przykładem może być chociażby słynne zablokowanie kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given w marcu 2021 roku, który opóźnił dostawy towaru z południowo-wschodniej Azji do krajów europejskich nawet o kilkanaście tygodni.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.