Wiadomości z Katowic

W jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają ochronę zdrowia w województwie śląskim?

  • Dodano: 2023-02-01 14:15, aktualizacja: 2023-02-16 13:59

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała znaczące zmiany na terenie całego kraju, również w województwie śląskim. Ważną kwestią stało się wsparcie infrastruktury zdrowia, które jest możliwe m.in. dzięki Funduszom Europejskim i programowi REACT-UE. Na walkę z negatywnymi skutkami pandemii przeznaczono w regionie aż 50,7 mln euro.

Razem zmieniamy Śląskie

Efekty pandemii możemy odczuwać do tej pory. Dlatego tak istotne było i nadal jest minimalizowanie jej skutków. Jak? Między innymi przez odpowiednie wyposażenie szpitali oraz miejsc, które pomagają wrócić do zdrowia po przebytej chorobie. Fundusze Europejskie wspierają Śląskie już od wielu lat, również w kwestii modernizacji infrastruktury zdrowia. Jednym z beneficjentów jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. Dzięki dofinansowaniu wyposażono go w nowy sprzęt medyczny i niemedyczny, który przystosował oddziały do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. W tym pacjentów, którzy wymagają intensywnej opieki medycznej. Fundusze Europejskie wsparły także zakup sprzętu komputerowego, ambulansu oraz urządzeń do dezynfekcji. Zaplanowane są także prace budowlane i modernizacyjne w obrębie szpitala. Projekt częstochowskiego szpitala wspiera nie tylko pacjentów, ale również personel medyczny, który może pracować w komfortowych warunkach. 

Cele REACT-UE 

W grudniu 2021 zaktualizowany został Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aktualizacja wprowadziła do programu nowe działania w ramach REACT-EU. To kompleksowy plan naprawczy uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Program to dodatkowe środki finansowe dla województwa śląskiego, które mają pomóc m.in. w ożywieniu gospodarczym regionu. Jedną z osi priorytetowych REACT-EU jest infrastruktura ochrony zdrowia. Celem programu jest:

  • wzrost dostępności usług medycznych w obrębie poradni onkologicznej i hematologicznej oraz opieki psychiatrycznej,
  • wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa wskutek zmniejszenia absencji chorobowych,
  • zniwelowanie negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych pandemii CO-VID-19.

Dofinansowanie otrzymały projekty ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych i zaburzeń psychicznych. Wspierane inwestycje pozwolą na podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia pacjentów.

Rybnicki DIALOG

Z programu REACT-EU skorzystał m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, tworząc Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii koronawirusa – DIALOG. Pieniądze z Funduszy Europejskich wsparły modernizację budynków szpitala, wdrożenie telemedycyny, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz szkolenia personelu. Ośrodek ukierunkowany jest na rehabilitację psychiatryczną pacjentów z zaburzeniami psychicznymi po przebytym zakażeniu Covid-19, jaki i pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi skutkami pandemii. Dzięki niemu mieszkańcy Śląska otrzymują potrzebną pomoc i fachowe wsparcie. To z pewnością przyspieszy ich drogę do zdrowia.

– Nie da się ukryć, że pandemia wpłynęła i zmieniła życie wielu ludzi. Zarówno tych, którzy bezpośrednio przeszli chorobę, jak i tych, którzy codziennie martwili się o zdrowie swoje i bliskich. Powstanie takich miejsc jak DIALOG – odpowiednio wyposażonych, komfortowych i ukierunkowanych na dobro pacjentów jest istotne w procesie ich rekonwalescencji. To pozytywnie wpływa na ich stan fizyczny i psychiczny.

Pozytywny wpływ Funduszy Europejskich jest widoczny na wyciągnięcie ręki. To nowe sprzęty dla szpitali i placówek medycznych, środki ochrony osobistej, ambulanse, czy dostęp do testów. Przede wszystkim to jednak niematerialne efekty takie jak bezpieczeństwo pacjentów, wsparcie rodzin oraz pomoc w powrocie do bezcennego zdrowia.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.