Wiadomości z Katowic

Bezpieczniej na drogach Katowic

  • Dodano: 2019-10-16 08:00, aktualizacja: 2019-10-15 09:26

W 2008 roku mogliśmy mówić statystycznie o jednym wypadku przypadającym na 432 pojazdy, w ubiegłym roku był to o jeden wypadek na 1226 pojazdów.

  • Eksperci podkreślają, że zmniejszenie prędkości wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów
  • Modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, przy jednocześnie rosnącej z roku na rok liczbie zarejestrowanych pojazdów
  • W 2008 roku mogliśmy mówić statystycznie o jednym wypadku przypadającym na 432 pojazdy, w ubiegłym roku był to o jeden wypadek na 1226 pojazdów

Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przygotował dokument „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Katowicach", a także opublikował wnioski płynące z funkcjonowanie strefy tempo 30. Wniosek płynący z obu lektur jest taki sam - katowickie drogi są coraz bezpieczniejsze.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców podjęliśmy w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby rejestrowanych pojazdów odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż o 45% mniej wypadków niż 10 lat temu. Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez nas w ubiegłym roku należy m.in. rozszerzenie strefy Tempo 30 o osiedle Odrodzenia i Tysiąclecie, czy też wprowadzanie punktowych zmian – takich jak wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Sokolskiej i Misjonarzy Oblatów, czy modernizacja oświetlenia wiaduktu pod ulicą 1 Maja. Te działania oczywiście kontynuujemy – w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wczasowa i Armii Krajowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Realizujemy i przygotowujemy także szereg inwestycji, które znacząco poprawią bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o budowę dwupoziomowych węzłów drogowych na drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu, czy też budowę nowej infrastruktury drogowej jak np. na osiedlu Witosa – dodaje prezydent.

Modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej z roku na rok liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu.

Strefa Tempo 30

Eksperci podkreślają, że zmniejszenie prędkości wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy, że strefa Tempo 30, czyli strefa uspokojonego ruchu, decyzją prezydenta Marcina Krupy została wprowadzona w Śródmieściu Katowic w 2015 roku, a dwa lata temu została poszerzona o kilkanaście obszarów w dzielnicach. Także w tym roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, poszerzono Tempo 30 o kolejne ulice w Śródmieściu.

Przeprowadzona ocena funkcjonowania Strefy Tempo 30 w mieście potwierdziła zasadność i skuteczność jej wprowadzenia. Porównując dane dotyczące Strefy Tempo 30 z 2014 roku i 2018 roku można zaobserwować, że łączna liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o około 37% - mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. Warto dodać, że spadek wypadkowości nastąpił przy dużym wzroście zarejestrowanych pojazdów. W 2014 roku było ich ponad 251 tys., a w zeszłym roku już ponad 303 tys.

Do analizy porównawczej wypadkowości w Strefie Tempo 30 przyjęto dane dotyczące wypadków drogowych z 2014 roku i 2018 roku, które miały miejsce w obszarze, na którym w sierpniu 2015 roku wprowadzona została strefa Tempo 30. I tak liczba wypadków spadła z 22 w 2014 roku do 13 w 2018 roku, co daje spadek o 41% , natomiast w 2014 roku rannych było 22, a w ubiegłym roku już tylko 12, co daje spadek o około 55%. W przypadku wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów ilość wypadków z 19 spadła do 11, co daje spadek 37%, natomiast rannych w 2014 roku było 20, a w roku ubiegłym 11 (spadek o 55%).

Analiza wypadkowości

Dokument „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Katowicach" zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, czyli z danymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 roku do 247 w 2018 roku (spadek o 45%). Jednocześnie w tym okresie liczba pojazdów wzrosła o 56% - ze 194 tys. do 303 tys.

Dane jasno pokazują, że o ile w 2008 roku mogliśmy mówić statystycznie o 1 wypadku przypadającym na 432 pojazdy, to w ubiegłym o jednym wypadku na 1226 pojazdów – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

W ostatniej dekadzie w Katowicach zanotowano 85% spadek dla kategorii osób, które zginęły w wypadkach. W 2008 roku na drogach Katowic zginęło 28 osób, a w ubiegłym roku cztery osoby.

Z analizy wynika, że w 2018 roku w Katowicach doszło do 247 wypadków drogowych, z czego najwięcej (19%) w czwartek, a najmniej (9%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (33,2%) było najechanie na pieszego, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – dodaje naczelnik i zaznacza, że zdecydowana większość wypadków wg kart zdarzeń drogowych była z winy kierujących pojazdami – 222 wypadki, 11 z winy pieszych, a pozostałe 14 to współwina uczestników lub inne przyczyny.

Wprowadzane są w Katowicach również rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu, które poprawiają bezpieczeństwo. Oprócz Strefy Tempo 30 jest to regularna rozbudowa infrastruktury rowerowej, sygnalizacje świetne w trybie „all red". Ponadto, dla zwiększenia ilości podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa nowych linii tramwajowych,
  • budowa centrów przesiadkowych,
  • budowa systemu zarządzania ruchem (ITS) dla nadania priorytetu w ruchu drogowym pojazdom transportu publicznego,
  • kontynuacja wymiany taboru autobusowego i tramwajowego.

Analiza porównawcza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice – lata 2014 – 2017 oraz za rok 2008

Lp. DANE 2008r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.
1. Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Katowic 194332 251065 263825 277479 293601 303051
2. Liczba wypadków 449 276 281 306 253 247
3. Liczba osób rannych 559 322 311 356 340 289
4. Liczba osób zabitych 27 14 13 18 11 4
5.

Dzień tygodnia o największej liczbie wypadków

Piątek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Czwartek
6.

Przedział czasowy 6-godzinny
o największej liczbie wypadków

14.00 – 19:59

202
wypadki

14.00-19.59

123
wypadki

12.00-17.59

126 wypadków

13.00-18.59

146 wypadków

13.00-18.59

118 wypadków

14:00 – 19:59

119 wypadków

7.

Najczęściej występujący rodzaj wypadków

Najechanie na pieszego - 195

44,5% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego –
155

56,2% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego -
97

34,5% ogółu wypadków

Boczne zderzenie się pojazdów
w ruch - 101

33,0% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego -
90

35,5% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego – 82

33,2 % ogółu wypadków

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.