Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Katowice: Likwidacja kas Urzędu Miasta przy ulicy Pocztowej 5

  • Dodano: 2019-06-26 10:15

Z dniem 30 czerwca 2019 nastąpi likwidacja stanowisk obsługi kasowej mieszkańców w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 5.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

Obecnie wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta Katowice można dokonywać bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej bądź w formie transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 oraz przy ul. Francuskiej 70 za pomocą trzech opłatomatów (dwa z nich zlokalizowane są w budynku przy Rynku 1, a jeden w budynku przy ul. Francuskiej 70). Urządzenia te przystosowane są do pobierania wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej oraz innych opłat i podatków na podstawie dokumentów zawierających kod kreskowy (jednowymiarowy) lub kod QR (dwuwymiarowy).

Ponadto na stanowiskach obsługi klientów zlokalizowanych w:

  • Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Rynek 1,
  • Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pl. Wolności 12,
  • Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku przy ul. Francuskiej 70

wprowadzono możliwość dokonania płatności przy wykorzystaniu usługi Webpos Paybynet do płatności mobilnych dla należności m.in. z tytułu opłaty skarbowej, opłaty geodezyjno-kartograficznej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty komunalnej, dochodów podatkowych i cywilnych.

Płatności mobilne obecnie mogą być realizowane przez klientów Banku Pekao S.A., Banku PKO BP S.A. oraz Banku Śląskiego ING S.A. za pomocą aplikacji BLIK oraz Peopay.

Dodatkowo dla użytkowników platformy SEKAP istnieje możliwość skorzystania z usług Paybynet umożliwiających dokonywanie płatności związanych z kierowanymi do Urzędu Miasta wnioskami.

Ponadto opłata skarbowa może być uiszczana gotówkowo za pośrednictwem inkasenta w:

  • Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych ul. Francuska 70,
  • Urzędzie Stanu Cywilnego Plac Wolności 12A,
  • Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25.

Niezależnie od powyższego, zapłaty podatków i opłat można dokonywać bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku PKO BP S.A. na rachunki bankowe Urzędu Miasta Katowice. W pobliżu zlikwidowanych kas Urzędu Miasta znajdują się 4 oddziały Banku PKO BP S.A. w następujących lokalizacjach: plac Marii i Lecha Kaczyńskich, ul. Staromiejska, ul. Dworcowa. pl. K. Miarki.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.