Wiadomości z Katowic

Katowice przygotowują się do zimy

  • Dodano: 2022-10-28 06:30, aktualizacja: 2022-10-28 06:40

Choć za oknami obserwujemy złotą jesień, to miejskie służby już przygotowują się do nadchodzącej zimy. 6 tys. ton soli drogowej, 300 ton piasku, 25 pługopiaskarek - to tylko początkowe zapasy, jakie posiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Ich ilość będzie się zwiększać w miarę potrzeb.

26 października prezydent Katowic podpisał zarządzenie wprowadzające „Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023" i powołujące „Zespół koordynujący działania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Katowice". W rzeczywistości, przygotowania do kolejnego zimowego sezonu zaczynają się zaraz po zakończeniu poprzedniego. Wtedy cały sprzęt wykorzystywany w zimowych zadaniach zostaje odpowiednio zakonserwowany, ponieważ praca w trudnych warunkach pogodowych sprzyja szybszemu zużywaniu się poszczególnych elementów. Następnym zadaniem jest uzupełnienie stanów magazynowych soli i piasku. Od września sprawdzany jest stan techniczny maszyn, wykonuje się niezbędne przeglądy, naprawy. Aktualizowane są również trasy po których będą poruszały się piaskarki. Od października do początku listopada następuje przygotowanie pozostałego sprzętu również polegające na dokonywaniu przeglądów i niezbędnych napraw, aby podczas wykonywania zadań dochodziło do możliwie jak najmniejszej liczby usterek.

Zima dla nikogo w mieście nie jest chyba łatwym doświadczeniem. Śnieg doceniamy, jadąc np. na narty. W mieście cieszy on ewentualnie dzieci, które mogą się w nim bawić i szaleć w najlepsze. Jednak dla zdecydowanej większości mieszkańców jest on znacznym utrudnieniem, bo stwarza zagrożenie i wydłuża np. czas dojazdu do pracy. MPGK co roku przygotowuje się bardzo dokładnie do zimowych prac, które nas czekają. Chcemy, aby nasze działania znacznie poprawiały komfort życia w mieście. Nie szczędzimy przy tym sił i środków – tłumaczy Radosław Weingricht kierownik Zakładu Oczyszczania  MPGK Katowice.

Plan odśnieżania

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia Zimowego Utrzymania Dróg w MPGK, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Cały obszar Katowic z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 750 kilometrów dróg, co sprawia, że służby odśnieżając je zimą pokonują w sezonie nawet 140 tysięcy kilometrów - to więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. Oczyszczane są też Centra Przesiadkowe i Międzynarodowy Dworzec Autobusowy. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom wybierającym alternatywne sposoby poruszania się po mieście odśnieżane są również drogi rowerowe.

  • I kategoria zakłada, że droga musi być odśnieżona i posypana. Zjawiska takie jak gołoledź, szron czy szadź nie powinny występować dłużej niż przez 2 godz. Śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać maksymalnie 4 godz. Obecnie w Katowicach kategoria ta dotyczy 311 km dróg.
  • II kategoria zakłada odśnieżenie na całej szerokości. Droga powinna być posypana na skrzyżowaniach z innymi drogami, koleją, zjazdach i podjazdach, przystankach, a także innych istotnych dla bezpieczeństwa miejscach. Skutki niebezpiecznych zjawisk powinny być usunięte do 3 godz., a  śnieg do 6 godz. W tej kategorii znajduje się 120 km dróg w mieście.
  • III kategoria nakazuje odśnieżenie na całej szerokości, a posypanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zwiększa się również czas reakcji na zjawiska – do 5 godz.,  a możliwość zalegania śniegu do 8 godz. W ten sposób pracownicy obsłużą 98 km ulic.
  • Ostatnia kategoria to drogi najrzadziej uczęszczane – te muszą być odśnieżone co najmniej na jednym pasie ruchu, natomiast miejsca śliskie mogą być posypane wyłącznie piaskiem (w poprzednich kategoriach solą i ewentualnie piaskiem). Oblodzenie może się utrzymywać do 8 godz., ale poruszanie się pojazdów może zostać utrudnione przez maksymalnie 48 godz. od ustania opadów.  Do tej kategorii zalicza się 223 km ulic w mieście.

Zaangażowanie wielu służb

W Akcję Zima zaangażowane są również inne miejskie jednostki: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czy Katowickie Cmentarze Komunalne.

W zapasie MZUM znajduje się 200 ton piasku i 200 ton grysu bazaltowego z opcją natychmiastowego uzupełnienia w wypadku wykorzystania. Dodatkowo mamy podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, która odpowiada za prawidłowe utrzymanie przystanków i węzłów przesiadkowych – informuje Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 

Katowicka Straż Miejska w ramach Akcji Zima przekazuje informacje o istniejących zagrożeniach na terenie miasta do wszystkich odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie podmiotów. Dodatkowo kontroluje realizację wydawanych zaleceń oraz na bieżąco kontroluje stan nawierzchni jezdni i chodników. Ważnym elementem Akcji Zima jest praca Zakładu Zieleni Miejskiej, który dba o tereny zielone także zimą. Jednostka odśnieża bądź posypuje piaskiem ścieżki w Katowickim Parku Leśnym oraz Parku Kościuszki, dzięki czemu spacery w tych miejscach są bezpieczne. Co istotne, tej zimy Zakład Zieleni Miejskiej będzie wykorzystywał do pracy elektryczne pojazdy wyposażone w pługi.

Szacunkowy łączny koszt surowców przeznaczonych do wykorzystania w ramach Akcji Zima to około 11 mln zł. Osiągnięcie takiej kwoty było możliwe dzięki zakontraktowaniu zakupu soli i piasku na przełomie ostatniej zimy i wiosny, kiedy ceny jeszcze drastycznie nie wzrosły.

Kierowco, przygotuj swój pojazd na zimę!

Warto z wyprzedzeniem zaplanować wymianę opon na „zimowe" – pozwoli to nie tylko uniknąć kolejek, które ustawiają się do wymiany opon zaraz po pierwszych przymrozkach, ale przede wszystkim poprawi nasze bezpieczeństwo w przypadku nagłego pogorszenia się pogody. Przypominamy również o możliwości oddania wysłużonego ogumienia do warsztatów, zakładów wulkanizacyjnych czy punktów zbiórki odpadów – pozostawienie zużytych opon w tych miejscach gwarantuje, że zostaną one wykorzystane ponownie w procesie recyklingu.

Zbiórka zużytych opon w wyspecjalizowanych punktach jest szczególnie istotna dla środowiska naturalnego, dla którego ten rodzaj odpadów jest bardzo szkodliwy – mówi Krzysztof Król, Kierownik Działu Transportu MPGK Katowice.

Na terenie Katowic funkcjonują obecnie trzy punkty (przy ul. Milowickiej 7A, ul. Obroki 140 i ul. Zaopusta 70), do których można przekazać odpady wytwarzane nieregularnie w gospodarstwach domowych, w tym także opony samochodów osobowych. W ramach opłaty śmieciowej mieszkańcy Katowic mają możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon (rocznie maks. 4 szt. opon samochodów osobowych).

Właściciele posesji i administratorzy

Właścicieli posesji oraz administratorów/zarządców budynków prosimy o dbanie o stan nawierzchni przylegających do ich nieruchomości chodników i odgarnianie śniegu w miejsca nieutrudniające ruchu lub do krawędzi jezdni.

Akcja zimowego utrzymania dróg jest wstępnie zaplanowana od 1.11 do 31.03, ale wszystkie działania będą dostosowywane do bieżącej sytuacji pogodowej – jak to miało miejsce np. w poprzednim sezonie, kiedy zima nieoczekiwanie powróciła w pierwszych dniach kwietnia. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również