Wiadomości z Katowic

Katowice świecą dla bezpieczeństwa. Trwa doświetlanie przejść dla pieszych

  • Dodano: 2023-06-14 06:45, aktualizacja: 2023-06-14 07:01

W Katowicach trwa akcja doświetlania przejść dla pieszych. Tylko do końca maja tego roku zostało doświetlonych nowoczesnymi lampami 31 przejść, a kolejne 33 zostaną doświetlone w drugiej połowie roku. To uzupełnienie działań polegających na kompleksowej wymianie oświetlenia ulicznego.

W latach 2016-2018 obyła się największa kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego. W miejsce starych, zużytych opraw świetlnych - przystosowanych do tzw. oświetlenia sodowego, które charakteryzuje wysoka energochłonność - zostało zainstalowanych 1594 nowych opraw świetlnych wraz z nowoczesnym oświetleniem typu LED. Systematycznie montowane jest także oświetlenie doświetlające na przejściach dla pieszych oraz nowe lampy uliczne z oprawami LED.  Od 2020 do końca tego roku doświetlonych przez MZUiM będzie w sumie 120 przejść.

W swoich działaniach mamy przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego od kilku lat zmieniamy organizację ruchu, czy też doświetlamy przejścia dla pieszych. Zdecydowałem jednak, że do tej kwestii trzeba podejść kompleksowo. Ruszamy z akcją społeczną #DoZobaczenia. Oczywiście będziemy kontynuować inwestycje. W tym roku będzie to łącznie doświetlenie 64 przejść dla pieszych – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Po drugie najmłodsi katowiczanie zostaną wyposażeni w odblaski. Prowadzone będą także działania edukacyjne, nakierowane na propagowanie właściwych postaw wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego – dodaje prezydent.

Kontynuujemy doświetlanie przejść dla pieszych

Miasto nie ustaje w działaniach mających poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym w szczególności tych najmniej chronionych, czyli pieszych. Dlatego kontynuowane są prace związane z doświetlaniem kolejnych przejść, tak aby piesi byli jeszcze bardziej widoczni dla kierowców. Nowe oświetlenie pojawiło się przy kolejnych 31 „zebrach" – w tym pięć zadań zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego:  przy ul. Ossowskiego – Witosa, ul. Ossowskiego – Rataja, ul. Ossowskiego 24, ul. Ossowskiego 44, ul. Witosa – Obroki. Kolejne 33 przejścia przejdą modernizację w drugiej części roku. Koszty związane z doświetleniem przejść w tym roku wyniosą ok. 1,3 mln złotych.

Montaż oświetlenia poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też przyczynia się do zmniejszenia się ilości aktów wandalizmu. Lampy LED pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności, pomagają także walczyć ze zjawiskiem tzw. „zanieczyszczenia świetlnego", polegającego na nadmiernej, niepotrzebnej, emisji światła, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa na rytm życiowy zwierząt i zdrowie ludzi – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora MZUiM.

Akcja społeczna #DoZobaczenia

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to sformułowanie, które na pewno każdy słyszał. Ale co ono oznacza dokładnie? Do tej kategorii zalicza się zarówno pieszych jak i rowerzystów, ale także kierujących np. hulajnogami elektrycznymi. Przy złej widoczności, gdy pieszy nie posiada elementów odblaskowych, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. Po zmroku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie 20–30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w odblask odbijający światła samochodu, kierowca dostrzeże go już z odległości 130–150 metrów, czyli ok. 5 razy wcześniej.

Montaż dodatkowego oświetlenia posiada znaczenie nie tylko dla zapewnienia widoczności pieszych znajdujących się na przejściach, ale także widoczności pieszych w tzw. strefach oczekiwania przed przejściami. Jest to bardzo istotne ze względu na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto, zastosowane oświetlenia LED umożliwia wyróżnianie oświetleniem rejonów przejść od pozostałych odcinków dróg, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Odblaski muszą także nosić piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek. W katowickich żłobkach i przedszkolach, każde dziecko wychodząc z nauczycielami z placówki, zawsze obowiązkowo zakłada kamizelkę. Dzieci od najmłodszych lat uczone są tego, jak ważnym elementem naszego bezpieczeństwa są odblaski. By iść krok dalej, propagować dobre wzorce, każde dziecko z miejskich placówek dostanie szelki lub kamizelkę odblaskową, by także poza przedszkolem, dzieci były bezpieczne. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 500 tys. zł.

W ramach akcji  dystrybuowane będą szelki, kamizelki, opaski na rękę, ale również odblaski rowerowe i magnesiki. Trafią one do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, by każde dziecko otrzymało element odblaskowy.

W ramach akcji #DoZobaczenia, która planowanej na jesień tego roku, poza eventami, podczas których rozdawane będą materiały odblaskowe, poruszane będą kwestie edukacyjne. Powstanie także specjalna strona internetowa, spot promocyjny i wiele innych inicjatyw, których celem będzie propagowanie bezpiecznych zachowań na drogach.

Inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W Katowicach trwa wykonanie oznakowania grubowarstwowego masą chemoutwardzalną. To kolejne działanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. W ramach przetargu za ponad 200 tys. zł wymalowanych zostanie ok. 150 przejść lub przejazdów rowerowych. W pierwszej kolejności do pomalowania wyznaczonych zostało 50 przejść z wykazu miejsc, gdzie mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa. Kolejne działania będą opierały się o poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci, które po okresie wakacji będą wracały do szkół i przedszkoli. Wymalowane na czerwono przejścia pojawią się przy szkołach oraz na nowych asfaltach po remontach, żeby uzyskać najwyższą trwałość.

Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje się przy użyciu mas chemoutwardzalnych, nakładane jest mechanicznie za pomocą malowarek na zimno warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne stosuje się na wszystkich rodzajach dróg o nawierzchniach z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowanego. Ze względu na wysoką trwałość oznakowanie to stosuje się w miejscach, gdzie występuje duży ruch pojazdów, dlatego idealnie nadają się do oznakowania przejść dla pieszych, linii bezwzględnego oraz warunkowego zatrzymania, linii segregacyjnych, krawędziowych i innych. Tego typu oznakowanie można już zobaczyć w Katowicach - przykładowo w okolicach Stargańca i wymalowanych zebrach z funkcją akustyczną.

Wykaz przejść dla pieszych wykonanych w pierwszej połowie 2023 roku

 

Lp.

Nazwa zadania
1 Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulicy Gen. Jankego i ulicy Lechickiej - 2 przejścia do doświetlenia
2 Doświetlenie przejść dla pieszych - ulica Szewska na wysokości Stomatologii Marmol - 2 przejścia do doświetlenia
3 Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego - 2 przejścia do doświetlenia
4 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Plac Miarki
5 Doświetlenie przejść dla pieszych u zbiegu ul. Rolnej i Orkana
6 Doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy osiedlu Mała Skandynawia w ciągu ul. Armii Krajowej
7 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach
8 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 85B w Katowicach
9 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 74 w Katowicach
10 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego w Katowicach
11 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej na wysokości biurowca DL Center Point II w Katowicach
12 Wykonanie zasilania oświetlenia drogowego - przejścia dla pieszych przy ul. Siwka w Katowicach
13 Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Witosa w rejonie ronda na wys. ul. Dulęby i ul. Kossutha w Katowicach
14 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Damrota - Powstańców w Katowicach
15 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Przedwiośnie 1
16 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Graniczna - Pułaskiego
17 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kantorówny
18 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Szewczenki 1
19 Doświetlenie ciągu dla pieszych przy ul. Głogowej 15 – 43
20 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie ul. Uniwersyteckiej
21 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolnego
22 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolskiego
23 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Boya Żeleńskiego 110
24 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Piastów 9
25 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie NOSPR

Wykaz przejść planowanych do doświetlenia w 2023r

Lp. Lokalizacja przejścia dla pieszych
1

Uniwersytecka przy Piastowskiej

Skargi w rejonie Słowackiego

2 Dudy Gracza przy Lidlu
3

Damrota przy Cmentarzu

Paderewskiego w rejonie Szkoły

4 Brynowska w rejonie posesji 68
5

Krucza w rejonie Małej

Kijowska w rejonie Płochy

6 Gliwicka w rejonie Ondraszka
7 Witosa w rejonie zjazdu z A4
8

Mieszka I w rejonie Kościoła

Piastów w rejonie posesji 11

9

Złota w rejonie wejścia do Parku

Agnieszki w rejonie targowiska

10 Krzyżowa w rejonie Szkoły
11 Słoneczna w rejonie Iłłakowiczówny
12

Katowicka w rejonie Bończyka

Markiefki w rejonie Ryszarda

13 Obrońców Westerplatte w rejonie Katowickich Wodociągów
14

Oswobodzenia w rejonie Leśnego Potoku

Zamkowa w rejonie Przedszkola

15

Kosmiczna w rejonie Górniczego Stanu

Kolista w rejonie Mysłowickiej

Przyjazna w rejonie Działkowej

16

Kołodzieja w rejonie Leśników

Bielska w rejonie Niemczyka

Goetla w rejonie Szkoły

17

Radockiego w rejonie Kostki Napierskiego

Armii Krajowej w rejonie Wojska Polskiego

18 Grota Roweckiego w rejonie OSP
19

Boya Żeleńskiego w rejonie przystanku autobusowego „Kostuchna Kop. Murcki"

Armii Krajowej w rejonie Migdałowców

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również