Wiadomości z Katowic

Kiedy katowiczanie wyrzucają choinki i jak powinni to robić?

  • Dodano: 2020-01-24 09:00

Luty to zgodnie z zasadami czas odbioru choinek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Tymczasem mieszkańcy nierzadko wyrzucają je w niewłaściwym terminie, niewłaściwym miejscu, a nawet... razem z ozdobami.

MPGK podsumowało zwyczaje katowiczan związane z poświątecznym recyklingiem drzewek

Zgodnie z uchwałą dotyczącą odbierania odpadów komunalnych, choinki naturalne są w Katowicach odbierane z nieruchomości jednorodzinnych w lutym, przy pierwszym terminie odbioru odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych ma to miejsce w lutym przy pierwszym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, a właściciel nieruchomości (np. spółdzielnia mieszkaniowa) powinien także wyznaczyć miejsce ich wyrzucenia i przekazać tę informację MPGK.

W praktyce, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przyznają, że wywożą choinki niemal cały styczeń i luty, w terminach zgodnych z ogólnym harmonogramem tzn. w dniach odbioru gabarytów w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub odpadów z kategorii bio – w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W kolejnych miesiącach, nawet do maja, zdążają się pojedyncze przypadki zgłoszeń o potrzebie odbioru choinek naturalnych. One także są realizowane. Co ciekawe zdarzają się nawet przypadki wyrzucania drzewek razem z ozdobami.

Nie jest dla nas problemem częstszy niż pierwotnie zakładany odbiór choinek. Prosimy jednak mieszkańców, żeby brali pod uwagę ogólny harmonogram wywozu. Niestety często wystawiają oni choinki, tak jak i inne wielkie gabaryty, znacznie przed terminami lub zaraz po odbiorze. Ważne też, aby drzewko było odpowiednio przygotowane do dalszego recyklingu – przede wszystkim pozbawione ozdób, elementów szklanych, metalowych czy plastikowych. Warto także zaznaczyć, że zawsze istnieje również możliwość samodzielnego, nieodpłatnego przekazania choinek do jednego z czterech Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, czynnych w dni robocze, od poniedziałku do soboty – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Zebrane choinki trafiają do należącego do MPGK Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Drzewka naturalne zostają rozdrobnione i po przejściu odpowiednich procesów technologicznych, stają się składnikiem środka poprawiającego właściwości gleby. Ten zaś trafia zwykle jako nawóz pod trawniki i rośliny ozdobne, na użytkach zielonych oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych. Drzewka sztuczne są z kolei traktowane jak złom i przechodzą typową dla niego drogę recyklingu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.