Wiadomości z Katowic

Kolejna edycja Zielonego Budżetu w Katowicach!

  • Dodano: 2023-03-22 06:15, aktualizacja: 2023-03-22 06:35

Po raz czwarty mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice.

W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 4 kwietnia

Katowiczanie, podobnie jak w poprzednim roku, mogą zagospodarować 3 mln złotych. Kwota ta została podzielona między 22 dzielnice miasta, wyznaczono także pulę na projekty ogólnomiejskie.

Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze. Ubiegłoroczny rekord 222 zgłoszonych pomysłów do Zielonego Budżetu jest tego potwierdzeniem – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście – dodaje.

Mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać swoje projekty od 4 do 28 kwietnia za pomocą formularza online, który dostępny będzie na stronie bo.katowice.eu. Następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Zielony Budżet miasta Katowice to proces konsultacji społecznych, który pomaga zdiagnozować potrzeby mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Można zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację zieleni małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii. W trzech dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 514 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Więcej informacji o Zielony Budżecie w Katowicach będzie można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu

HARMONOGRAM IV EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu od 4 do 28 kwietnia 2023 r.
I etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji do 5 czerwca 2023 r.
II etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji do 1 września 2023 r.
Etap pracy Zespołu Oceniającego do 27 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji do 29 września 2023 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również