Wiadomości z Katowic

Konsultacje: program współpracy m. Katowice z organizacjami pozarządowymi

  • Dodano: 2020-06-19 08:00, aktualizacja: 2020-06-19 08:18

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, że został rozpoczęty I etap prac nad projektami Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 5 lipca br.

Propozycje można wnosić:

podczas wideokonferencji z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach: 25 czerwca (czwartek), g. 17.00 oraz 26 czerwca (piątek), g. 11.00.w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. 

 

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekty programów zostaną ponownie poddane procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 


Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektami Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.