Wiadomości z Katowic

Miasto ułatwia bezrobotnym wejście na rynek pracy

  • Dodano: 2019-12-17 11:00

Od 1 stycznia do końca 2020 roku w Katowicach będzie realizowany projekt „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy”.

Celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 90 osób (w tym 50 i 40 mężczyznom) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni. Program jest adresowany w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców, szkoleń zawodowych lub prac interwencyjnych.

Projekt „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy" jest kolejnym projektem realizowanym przez Miasto Katowice w zakresie aktywizacji zawodowej. Głównym czynnikiem mającym wpływ na rozwój  gospodarczym regionu jest jakość zasobów ludzkich. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców Katowic, dzięki czemu osoby bezrobotne będą miały możliwość powrotu na rynek pracy, a lokalni pracodawcy zyskają nowych pracowników - powiedziała Małgorzata Domagalska, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Całkowita wartość projektu to kwota 637 105,25 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 605 249,99 zł (w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.

Powyższy projekt został zatwierdzony 28 listopada 2019r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19, w zakresie Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.