Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

  • Dodano: 2019-04-19 08:15, aktualizacja: 2019-04-18 09:29

Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad projektem „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

Propozycje można wnosić:

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2020 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.


Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc

Jednocześnie informujemy, że plan skonsultowano z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Ponadto informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.