Wiadomości z Katowic

Wojewoda Śląski wstrzymał nagrody "Katowicki Diament Edukacyjny"

  • Dodano: 2022-09-08 10:45

Z przykrością informujemy, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2022r. szczególnie wyróżniający się młodzi katowiczanie zostali pozbawieni możliwości otrzymania nagrody w ramach "Katowickiego Diamentu Edukacyjnego".

Uczniowie nie otrzymają nagrody "Katowickiego Diamentu Edukacyjnego"

- Naszym priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Katowic. Służą  temu nie tylko autorskie miejskie programy realizowane w szkołach, modernizacja i doposażanie bazy szkół i przedszkoli, bogata oferta zajęć pozaszkolnych w placówkach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży ale również ustanowienie nagrody, która pozwoli rozwinąć skrzydła. Dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze, które pozbawia katowickich uczniów nagrody, zostanie przez nas zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach., a o dalszych postanowieniach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku uchwał dotyczących projektu „Mieszkanie za remont", czy też zasad wynajmu lokali z zasobu miasta , sąd przychyli się do naszego stanowiska i uczniowie katowickich szkół będą mogli zostać jak najszybciej nagrodzeni za osiągnięcia w minionym roku szkolnym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wojewoda uznał, że jedyną formą wsparcia, jaką w myśl obowiązujących przepisów może przyznać gmina, jest stypendium za wyniki w nauce. Głównym impulsem do wprowadzenia nowej nagrody była potrzeba zmiany, nieprzystającej do współczesnych standardów koncepcji wyróżniania dzieci i młodzieży jedynie za sukcesy szkolne (średnia ocen, laureat lub finalista olimpiady, lub konkursu przedmiotowego). Dlatego został rozszerzony katalog obszarów podlegających ocenie o inne aktywności np. artystyczne, sportowe czy społeczne. Nad nowym regulaminem pracował powołany zespół składający się z praktyków, w tym przedstawicieli szkół wszystkich typów, poradni psychologiczno–pedagogicznych, placówek rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz radnych Rady Miasta Katowice. Aby móc wdrożyć to rozwiązanie, pozwalające spojrzeć na młodego człowieka wieloaspektowo w sposób bardziej zindywidualizowany, niezbędne było uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały, podjętej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty na rzecz zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, podjętego na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Takie rozwiązanie zostało jednak zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego, który uchylił zarządzenie  Nr 2397/2022 z dnia 17 maja 2022 r. Warto podkreślić, że w innych miastach województwa śląskiego funkcjonują analogiczne rozwiązania tj. nagrody dla uczniów przyznawane są na podstawie zarządzeń wydanych przez prezydentów miast i pomimo tego, że podlegają nadzorowi prawnemu tego samego organu, nie zostały uchylone.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również