Wiadomości z Katowic

Komunikat o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych

  • Dodano: 2021-09-27 08:15, aktualizacja: 2021-09-27 06:16

Na dzień 17 października 2021 roku  na terenie trzech Jednostek Pomocniczych t.j. Zawodzia, Brynowa-Części Wschodniej - Osiedla Zgrzebnioka oraz Piotrowic - Ochojca zaplanowane zostały wybory do Rad Jednostek Pomocniczych. Poniżej zamieszczamy stosowny komunikat w przedmiotowej sprawie.

Komunikat dostępny TUTAJ.

Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki są rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.

Wybory do trzech Rad Jednostek odbędą się na podstawie podjętej w czerwcu uchwały Rady Miasta Katowice, z którą można się zapoznać klikając w link poniżej

Uchwała Rady Miasta

grafika opisująca wybory krok po kroku

 

Kto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostki pomocniczej w której organizowane są wybory oraz figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (imiona, nazwiska i stałe adresy zamieszkania wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych, w trakcie ich dyżuru.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców - mieszkańców danej jednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo. 

Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych, w trakcie ich dyżuru.

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy - poprzez tajne głosowanie - wybierają radę swojej jednostki pomocniczej za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 17 października 2021 r. w godz. od 7.00 do 19.00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości. 

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury?

Zgłoszenie kandydata na radnego wraz z listą poparcia oraz członka komisji obwodowej składa się do Okręgowej Komisji Wyborczej w swojej dzielnicy.

Aby wybory się odbyły musi się zgłosić co najmniej 23 kandydatów na radnych w Jednostce Pomocniczej nr 3 Zawodzie oraz nr 5 Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka oraz 32 kandydatów na radnych w Jednostce Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec.

Zawodzie

Okręgowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie" dział Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a. Komisja będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie w dniach:

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 września 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

17 września 2021 r.  od godz. 11.00 do godz. 12.00

Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka

Okręgowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a. Komisja będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów-część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka w dniach:

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 września 2021 r. od godz. 18.00 do godz. 19.00

17 września 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 12.00

Piotrowice – Ochojec

Okręgowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w Miejskim Domu Kultury „Południe" filia Piotrowice przy ul. gen. Jankego 136. Komisja będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniach:

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 września 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

17 września 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 12.00

 

Gdzie zagłosować?

Zawodzie

Na terenie jednostki pomocniczej będzie można zagłosować w 4 lokalach wyborczych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy al. Roździeńskiego 82

Obwód nr 142/143 dla mieszkańców ulic: al. Roździeńskiego nr parzyste 82, 86, 86a, 88, 90, 96,98,100.

X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miarki 6

Obwód nr 144 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr parzyste od 2-52 i nr nieparzyste od 1-53e, Akademickiej, Bogucickiej, Czarnieckiego, Czecha, Drzewnej, Długiej, Dudy-Gracza, Floriana nr parzyste od 2-4 i nr nieparzyste od 1-5, Granicznej  nr parzysty 8 i nr nieparzyste od 11-15, Karola, Łokietka, Maślińskiego, Miarki, Nad Potokiem, Paderewskiego nr parzyste od 2-6 i nr nieparzyste od 1-3, Reja i Rejtana.

Zespół Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2

Obwód nr 145/146 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr nieparzyste od 55-93c, 1 Maja nr parzyste od 88–148, Bohaterów Monte Cassino, Cynkowej, Hałubki, Hutniczej, Murckowskiej nr nieparzyste 5A oraz 9, Niedurnego, Piaskowej, Porcelanowej, Racławickiej, al. Roździeńskiego nr parzyste od 102-188H, Staszica, Waleriana i Żółkiewskiego.

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13a

Obwód nr 147/148 dla mieszkańców ulic: 1 Maja nr parzyste od 150-końca i nr nieparzyste od 95-końca, Braci Stawowych, Burowieckiej, Chromika, Łącznej, Marcinkowskiego, Saint-Etienne, Szerokiej i Wyspiańskiego.

Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka

Na terenie jednostki pomocniczej będzie można zagłosować w 4 lokalach wyborczych:

Park Naukowo-Technologiczny „Silesia" przy ul. Gawronów 4

Obwód nr 62 dla mieszkańców ulic: Albatrosów, Bazaltowej, Bocianów, Ceglanej, Cietrzewi, Cyranek, Czajek, Czapli, Gawronów, Kawek, Kolibrów, Kormoranów, Kościuszki nr parzyste od 88-148 i nr nieparzyste od 83-143, Krzemiennej, Lelków, Łabędziej, Meteorologów, Muchowiec, Pelikanów, Porfirowej, Wita Stwosza 37-41, Wróbli, Zgrzebnioka i  Zimorodków.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2  przy ul. Mikołowskiej 131

Obwód nr 63 dla mieszkańców ulic: Mikołowskiej nr parzyste od 100-końca, Parkowej i Pięknej.

Szkoła Podstawowa nr 65  przy ul. Kukułek 2a

Obwód nr 64 dla mieszkańców ulic: Czyżyków, Drozdów, Dzięciołów, Gilów, Huberta, Jaskółek, Jemiołuszek, Jerzyków, Kanarków, Kosów, Kościuszki nr parzyste od 150-190, Kukułek, Pawiej, Przepiórek, Sikorek, Skowronków, Słowików, Szczygłów i Szpaków.

Miejskie Przedszkole nr 1 przy ul. Brynowskiej  82 (wejście od ul. Kościuszki):

Obwód nr 65 dla mieszkańców ulic: Brynowskiej, Dworskiej, Fitelberga, Gałczyńskiego, Imieli, Kościuszki  nr nieparzyste od 145-191c, Miłosza, Różyckiego, Skiby, Środkowej i pl. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Piotrowice – Ochojec

Na terenie jednostki pomocniczej będzie można zagłosować w 8 lokalach wyborczych:

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Zadole" przy  ul. Wczasowej 8

Obwód nr 15 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 2-52 i nr nieparzyste od 1-51, Asnyka, Borówkowej, Chełmskiej, Gajowej nr nieparzysty 19, Jeżynowej, Kosynierów, Kościuszki nr nieparzyste od 233-końca, Malinowej, Małachowskiego nr parzyste od 30-32 i nr nieparzyste od 41-55, Noskowskiego, Paproci, Park Zadole, Polarnej, Poziomkowej, Skrzypów, Traktorzystów, Wczasowej nr od 1-6A, Widłaków, Zadole nr parzyste i nieparzyste od 62-końca i Żołnierskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego 86

Obwód nr 16/17 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr parzyste od 90-132, Barcelońskiej, Bielika, Darwina, Działowej, Gierlotki  nr parzyste od 8 - 28, Grottgera, Góralskiej, Honorowych Dawców Krwi, Jankego nr parzyste od 186 - końca  i nr nieparzyste od 181-końca, Kadłubka, Kasztanowej,  Kościuszki nr parzyste od 328 - 348, Krogulczej, Napierskiego  nr parzyste od 2-32 i nr nieparzyste  od 1-31, Niskiej, Orlej, Orlików, Puchacza, Sępiej, Sobańskiego, Sobocińskiego, Sowiej, Szymanowskiego, Przerwy-Tetmajera, Wilczewskiego, Wojska Polskiego nr parzyste  od 2-22 i nr nieparzyste od 3-19, Wspólnej i Żurawiej.

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej 84

Obwód nr 18 dla mieszkańców ulic:  Armii Krajowej nr parzyste od 60-84 i nr nieparzyste od 59-79, Fredry, Gierlotki   nr nieparzyste od 15-45, Głogowskiej nr parzyste od 2-32 i nr nieparzyste od 1-33, Harcerzy Września 1939 r., Jankego nr parzyste od 122-184, Małachowskiego nr parzyste od 2-28 i nr nieparzyste od 3-35, Policyjnej nr parzyste od 8–12 i nr 7, Poznańskiej, Północnej, Robotniczej i Zgorzeleckiej.

Szkoła Podstawowa nr 28 przy ul. gen. Jankego 160

Obwód nr 19/20 dla mieszkańców ulic: Armii Krajowej nr nieparzyste od 81–153, Baranowicza, Baumgardtena, Chmielnej, Chocimskiej, Gołębiej, Głogowskiej nr parzyste i nr nieparzyste od 34–końca, Głuszców, Jankego nr nieparzyste od 111–179 i nr parzyste od 74 -120 , Jastrzębiej, Kempy, Kornasa, pl. Limańskiego, Marmurowej, Napierskiego nr parzyste od 34-końca   i nr nieparzyste od 33 - końca, Policyjnej nr nieparzyste od 1-5 i nr 6, Pustej, Siekierskiego, Skotnica, Sokolej, Spółdzielczości nr parzyste od 34 - końca i nr nieparzyste  od 27 - końca, Szklarskiego, Szurleja, Szewskiej, Świerkowej, Targowej, Wilczej, Wojska Polskiego nr parzyste  od 24 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca, Wroniej, Wrzosowej, Zajdla, Załogowej, Zbożowej i Zdrowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. gen. Jankego 65

Obwód nr 21 dla mieszkańców ulic: Fabrycznej, Glebowej, Grzybowej, Helskiej, Jagodowej, Jankego nr parzyste od 8 - 72 i nr nieparzyste od 1 - 59, Jarzębinowej, Jaśminowej, Kątowej, Kolejowej nr nieparzyste od 53 – końca i numery parzyste 54 - 58, Kołłątaja, Konarskiego, Kościuszki nr parzyste od 192 – 326, Kościuszki nr nieparzyste 215 - 215B, Lawendowej, Lechickiej, Legnickiej, Leśnej, Liliowej, Macierzanki, Nad Jarem, Odrodzenia, Olszynowej, Podlaskiej, Prusa, Pszennej, Rumiankowej, Rzepakowej, Sadowej, Sarmackiej, Siennej, Stalowej, Templariuszy, Wapiennej, Warzywnej, Wesołej, Zaułek, Zwrotnej, Żużlowej i Żytniej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  (V L.O.) przy ul. Spółdzielczości 21

Obwód nr 22 dla mieszkańców ulic: Borowej, Braci Wiechułów, Jankego nr nieparzyste od 63 - 109, Jaworowej, Jaworowej Tylnej, Kossaka, Krynicznej, Krótkiej, Łowieckiej, Poprzecznej, Radockiego nr nieparzyste od 1 - 35, Spokojnej, Spółdzielczości nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 21, Tyskiej, Worcella, Zakątek, Zdrojowej i Ziołowej.

Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18

Obwód nr 23/24 dla mieszkańców ulic: Biedronek, Bławatków, Koników Polnych, Łętowskiego, Łubinowej, Motyli, Perkozów, Radockiego nr parzyste od 30-210 i nr nieparzyste od 37–210.

Miejskie Przedszkole nr 93 przy ul. Łętowskiego 24

Obwód nr 25 dla mieszkańców ulic: Pasterskiej, Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 212 – końca i Tylnej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.