Wiadomości z Katowic

Komunikat Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych

  • Dodano: 2020-03-18 08:15, aktualizacja: 2020-03-18 08:25

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że nakładanie kar pieniężnych z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. niedokonania w 30 - dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE lub niezgłoszenia w takim samym terminie faktu nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.

Powyższe ma zastosowanie wobec właścicieli tych pojazdów, u których termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/ zbycia lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego tj. w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania. Formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Jednocześnie informuję, że wnioski nadal można składać drogą pocztową i elektroniczną przy pomocy dostępnych platform internetowych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.