Wiadomości z Katowic

Konsultacje projektu uchwały w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi

  • Dodano: 2019-12-19 08:15, aktualizacja: 2019-12-18 10:37

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 17 do 30 grudnia 2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

-na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego, ul. Francuska 70, Katowice lub

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: zk@katowice.u lub

-złożyć osobiście w Wydziale Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice,

-lub załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Bezpieczeństwo pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.