Wiadomości z Katowic

O pomocy dla osób niepełnosprawnych

  • Dodano: 2020-07-09 09:15

Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas pandemii było tematem briefingu prasowego, który odbył się wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

PFRON podejmuje bardzo zdecydowane i bardzo ważne działania, pomagając osobom niepełnosprawnym na rynku pracy – mówił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Wspomniał również o środkach przekazanych w tym roku przez fundusz dla naszego regionu. A jest to ponad 25 mln zł, które są rozdysponowywane dalej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i ponad 100 mln zł, które trafiły do MOPS-ów oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i są na bieżąco przeznaczane na indywidualną pomoc.

Chciałem Panu Dyrektorowi bardzo serdecznie podziękować za to, że nasz region tak szczodrze jest tymi środkami obdarowywany, bo te środki są u nas bardzo potrzebne, zwłaszcza w dobie pandemii – podkreślił wicewojewoda.

Szczegółowo o wsparciu udzielanemu przez fundusz mówił dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński. 

Ostatni kwartał dla całego naszego kraju objętego zagrożeniem, pandemią był okresem szczególnym. Jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już w marcu uruchomiliśmy w ramach uchwały Rady Nadzorczej program pomocowy nakierowany na wsparcie placówek, które zawiesiły swoją działalność. Mam tu na myśli WTZ-y, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienne Domy Pomocy, ale również organizacje, które w ramach naszych konkursów prowadzą tzw. rehabilitację ciągłą i nie mogły tej rehabilitacji wykonywać – wymieniał dyrektor Jan Wroński.

Na wsparcie finansowe mogli też liczyć ci, którzy w wyniku pandemii nie mogli uzyskiwać pomocy w powyższych ośrodkach. PFRON uruchomił też szczególne środki na finansowanie bieżącej działalności WTZ-ów i ZAZ-ów, które nie mogły w tym czasie świadczyć działalności rehabilitacyjnej.

Staramy się i czynimy wszystko, żeby nasza pomoc była natychmiastowa i natychmiastowo realizowana. Nawet w tym szczególnym okresie fundusz realizuje zadania, pozwala organizacjom, które nie wykonują aktualnie projektów aneksować umowy, przesuwać terminy na dalszy termin drugiej połowy roku – III, IV kwartał – aby osoby objęte rehabilitacją, objęte wsparciem mogły z takiego wsparcia skorzystać – podkreślił dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON.  

Działania podejmowane przez PFRON to od wybuchu pandemii istotne wsparcie, o czym mówił Witold Hanke, Dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej, będącego nie tylko Domem Pomocy Społecznej, ale również Warsztatem Terapii Zajęciowej dla 140 osób i Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej zostało utrzymane w tym ostatnim czasie. Nie marnowaliśmy tego czasu. Wszystkie siły, cały potencjał ludzki, wszystkie umiejętności instruktorów zostały ukierunkowane na to, aby utrzymywać przede wszystkim kontakt z naszymi podopiecznymi (...) To, że kontaktowaliśmy się z nimi, to, że oni czuli się potrzebni, chciani i oczekiwani, to dawało im nadzieję, ten czas, który wszyscy trudno znosiliśmy i znosimy nadal, łatwiej im było przeżyć – mówił dyrektor ośrodka.

Jak podkreślił, instruktorzy zaangażowali się również w szycie maseczek i konstruowanie przyłbic, dzięki czemu placówka ma zapas materiałów ochronnych i jest gotowa na przyjęcie podopiecznych.

W związku z pandemią w województwie śląskim 8 tys. osób zostało objętych wsparciem w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na skutek zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii. O pomoc finansową mogą ubiegać się również samorządy powiatowe, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie mogą też otrzymać m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej.

fot. A. Księżnik

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.