Wiadomości z Katowic

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

  • Dodano: 2020-09-16 08:00, aktualizacja: 2020-09-14 17:12

Urząd Miasta zaprasza organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice przeprowadzonego w terminie od 26 sierpnia 2020r. do 8 września 2020 r. wpłynęło 16 zgłoszeń.

Zgodnie z przyjętym trybem:

Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 15 września do 28 września br.

  • Każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.
  • Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny, która jest dostępna:
    • w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, w godz.:  poniedziałek, czwartek: 7.30-17.00; wtorek, środa: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00.
    • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5, w godz.:  poniedziałek, środa, piątek: 9.00-17.00; wtorek, czwartek: 11.00-19.00
  • oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście przypiętej do urny.

Jak głosować?

Głos oddaje osoba/osoby upoważniona/upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej. W pozostałych przypadkach, Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, którą dopina do Karty do głosowania.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.

ZOBACZ LISTĘ KANDYDATÓW 

Karta do głosowania oraz wzór upoważnienia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również