Wiadomości z Katowic

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

  • Dodano: 2020-09-16 08:00, aktualizacja: 2020-09-14 17:12

Urząd Miasta zaprasza organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice przeprowadzonego w terminie od 26 sierpnia 2020r. do 8 września 2020 r. wpłynęło 16 zgłoszeń.

Zgodnie z przyjętym trybem:

Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 15 września do 28 września br.

  • Każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.
  • Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny, która jest dostępna:
    • w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter, w godz.:  poniedziałek, czwartek: 7.30-17.00; wtorek, środa: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00.
    • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5, w godz.:  poniedziałek, środa, piątek: 9.00-17.00; wtorek, czwartek: 11.00-19.00
  • oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście przypiętej do urny.

Jak głosować?

Głos oddaje osoba/osoby upoważniona/upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej. W pozostałych przypadkach, Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, którą dopina do Karty do głosowania.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.

ZOBACZ LISTĘ KANDYDATÓW 

Karta do głosowania oraz wzór upoważnienia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.