Wiadomości z Katowic

Za nami V Śląski Kongres Prawa Oświatowego!

  • Dodano: 2020-10-22 14:00

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach już po raz piąty zorganizował Śląski Kongres Prawa Oświatowego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Nowa sytuacja w edukacji – problemy i wyzwania.

Tegoroczna edycja kongresu została zorganizowana on-line

Celem kongresu jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dyrektorów w zakresie wybranych elementów prawa, odniesienie się do specyfiki edukacji stacjonarnej i zdalnej w obecnej sytuacji, w kontekście przepisów prawnych i wniosków z ubiegłego roku szkolnego. Zdobyta wiedza będzie przydatna w bieżącej pracy szkoły, przedszkola i placówki w nowej rzeczywistości oświatowej.

Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego

Nowa rzeczywistość wymaga zmiany myślenia i nowych rozwiązań. Tematyka kongresu to zarówno przepisy prawa dotyczące oświaty, jak i problemy wychowawcze, w tym mediacje szkolne, specyfika oceniania w nauczaniu zdalnym, komunikacja, współpraca z rodzicami, ale też zastosowanie platform cyfrowych w zdalnym nauczaniu.

Podczas części warsztatowej kongresu była możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń z zakresu stosowania przepisów prawa, strategii zarządzania, a także funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym i on-line. W związku z sytuacją epidemiczną kongres został zorganizowany w wersji on-line. Wykłady i warsztaty były przeprowadzane w czasie rzeczywistym. 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.