Wiadomości z Katowic

Dodatkowe dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w formie zdalnej

  • Dodano: 2020-03-26 08:15, aktualizacja: 2020-03-26 08:02
Uwaga! Dodatkowe dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu marcu br. za dni 13-17 marca br. w formie zdalnej.

Zachęcamy mieszkańców Katowic do skorzystania z dodatkowych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej
w miesiącu marcu br. prowadzonych w formie zdalnej (za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Powyższe odpracowanie dyżurów wynika z tymczasowego wstrzymania funkcjonowania ww. punktów
w okresie od 13 do 17 marca br.

Harmonogram dyżurów:

Adres punktu

Data odpracowania

Godziny dyżuru

Uwagi

ul. Adamskiego 22

28 marca br.

8.00 do 12.00

Dostępnych
3 adwokatów

ul. Francuska 70

28 marca br.

12.00 do 16.00

Dostępnych
3 adwokatów

ul. Macieja 10

28 marca br.

30 marca br.

8.00 do 12.00

12.00 do 16.00

Dostępnych
2 adwokatów

Dostępny 1 adwokat

ul. Traktorzystów 42

27 marca br.

28 marca br.

8.00 do 12.00

12.00 do 16.00

Dostępny 1 radca prawny

Dostępnych 2 radców prawnych

ul. Hallera 28

27 marca br.

28 marca br.

15.00 do 19.00

8.00 do 12.00

Dostępny 1 radca prawny

Dostępny 1 radca prawny

ul. Markiefki 44aa

28 marca br.

12.00 do 16.00

Dostępnych 2 radców prawnych

ZAPISY NA PORADY PRAWNE POD NR TEL. (32) 259 3736:

  • - poniedziałek – czwartek w godz. 7.30 do 15.30,

  • - piątek w godz. 7.30 do 14.00.

Przypominamy, że od dnia 18 marca br. wprowadzono następującą procedurę umożliwiającą korzystanie z ww. poradnictwa przez osoby uprawnione:

osoba uprawniona chcąca skorzystać z poradnictwa przesyła mailowo (na adres: katarzyna.szoltysik@katowice.eu) lub składa w formie papierowej do Wydziału Polityki Społecznej oświadczenie i wniosek o udzielnie jej nieodpłatnej porady prawnej.

W wyjątkowej sytuacji, gdy osoba uprawniona nie posiada dostępu do Internetu dopuszcza się możliwość złożenia ww. oświadczenia w formie ustnej (telefonicznie).

Po otrzymaniu ww. wniosku/oświadczenia pracownik Wydziału Polityki Społecznej skontaktuje się
z osobą uprawnioną celem ustalenia konkretnej daty i godziny porady.

Pracownik Wydziału Polityki Społecznej przekaże informację konkretnemu prawnikowi pełniącemu dyżur
w danym dniu o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.