Wiadomości z Katowic

Dodatkowe środki na termomodernizację w gminach Subregionu Centralnego

  • Dodano: 2019-03-18 08:15, aktualizacja: 2019-03-18 08:23

Wszystkie gminy Subregionu Centralnego będą miały szansę skorzystać z dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych w zasobie komunalnym.

Dzięki staraniom Związku ZIT udało się rozszerzyć katalog beneficjentów Podziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Subregionu Centralnego. Dotychczas o takie dofinansowanie starać się mogły jedynie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych.

Zainicjowaliśmy działania zmierzające do zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, bowiem dotychczasowy stopień wykorzystania dostępnej alokacji w ramach tego programu oscylował w granicach jedynie 40%, tymczasem z wyników ankiety przeprowadzonej wśród członków Związku Subregionu Centralnego w czerwcu 2018 roku jasno wynikało, że potrzeby w zakresie termomodernizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego są znacznie szersze – mówi Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku ZIT.

Wyniki ankiety były jednoznaczne – ponad 3 000 budynków na obszarze Subregionu Centralnego wymaga termomodernizacji, a dla realizacji przygotowanych projektów potrzeba co najmniej podwojenia dostępnej alokacji ZIT. W związku z powyższym, Zarząd Związku Subregionu Centralnego w dniu 20 lipca 2018 roku wystosował oficjalne stanowisko, w którym opisano proponowany zakres zmian w Programie Operacyjnym. Wskazano również proponowane warianty rekomendowane oraz dopuszczalne, związane również z rodzajem dofinansowania. Zaproponowany wariant dotyczył rozszerzenia katalogu beneficjentów Poddziałania 1.7.1 o jednostki samorządu terytorialnego, z zastosowaniem bezzwrotnej dotacji, jako podstawowego narzędzia finansowego dla inwestycji realizowanych w komunalnym budownictwie mieszkaniowym.

Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich członków naszego związku – mówi Zygmunt Frankiewicz. - Jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasze starania zakończyły się sukcesem, a nasi członkowie otrzymali szansę na skuteczną walkę z niskim poziomem efektywności energetycznej w komunalnym zasobie budynków mieszkalnych – dodaje. 

Po decyzji o aktualizacji programu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił w dniu 27 lutego br. konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1. Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać w terminie od 29 marca do 27 maja 2019 roku w formie papierowej bądź elektronicznie, poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.