Wiadomości z Katowic

Konsultacje projektu "Strategii rozwoju miasta Katowice 2030"

  • Dodano: 2023-04-26 06:45, aktualizacja: 2023-04-25 07:14

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do konsultacji projektu  „Strategii rozwoju miasta Katowice 2030" zgodnie art. 6.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2023.225 t.j. z dnia 2023.02.02).

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 trwają od 24 kwietnia do 29 maja 2023 roku.

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030" jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście, wyznacza ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania przedsięwzięć istotnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego. Jest podstawą prowadzenia polityki rozwoju lokalnego, określa wizję, cele i kierunki rozwoju Miasta.

Ujęte w projekcie dokumentu zapisy strategiczne zapewniają kontynuację aspiracji metropolitalnych i gospodarczych Katowic, jednocześnie w intensywnym stopniu koncentrując się na kwestiach lokalności, środowiska oraz krajobrazu miejskiego. Kompleksowe i zintegrowane podejście do dalszego rozwoju Miasta Katowice, przyczyni się do wzmocnienia pozycji całego podregionu katowickiego, Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz regionu śląskiego.

Uwagi do dokumentu w ww. terminie, można zgłaszać:

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Biuro Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1

b) pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 (decyduje data wpływu do Urzędu)

2) elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez system ePUAP, Skrytka ePUAP: /umkatowice/SkrytkaESP

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: RM@katowice.eu

3) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 16.00-18.00
w strefie coworkingowej Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać pod adresem konsultacje@katowice.eu lub telefonicznie pod numerem 32 2593 144, podając numer telefonu do kontaktu.

Projekt Strategii rozwoju miasta Katowice 2030 oraz formularz uwag, dostępny jest poniżej:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również