Wiadomości z Katowic

Nie tylko z okazji Dnia Ziemi segregujmy odpady!

  • Dodano: 2023-04-25 06:30, aktualizacja: 2023-04-25 06:38

Przypadający niedawno Dzień Ziemi sprawia, że zaczynamy myśleć o odpadach, których produkujemy coraz więcej, a także o tym, że nie zawsze są one odpowiednio segregowane. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że musimy segregować i recyklingować odpady, ale jak zachęcić do tego jeszcze więcej osób?

Skąd się wziął Dzień Ziemi?

Celem Międzynarodowego Dnia Ziemi jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwach. Ważne jest, aby uświadamiać, że ekosystem, w jakim żyjemy, jest bardzo kruchy. Idea Dnia Ziemi pojawiła się już na początku XX wieku. W latach 70. odbywały się pierwsze obchody, Ważną rolę odgrywały wtedy ruchy studenckie. Obecnie z okazji Dnia Ziemi co roku organizowane są akcje sprzątania oraz inne wydarzenia promujące ekologię. Mają one budować wspólną odpowiedzialność ludzi wobec planety, a także uświadamiać, jakie są koszty związane z rozwojem przemysłu. Jednym z działań, które możemy łatwo podjęć podczas codziennych czynności, jest segregacja naszych domowych odpadów.

11 Stadionów Narodowych odpadów

Odpady o wadze przekraczającej wagę 11 stadionów Narodowych w Warszawie wytworzyli mieszkańcy Katowic w 2022 r. MPGK  zebrało w zeszłym roku ponad 127 tys. ton odpadów – są to zarówno te zebrane przez pracowników podczas codziennej pracy, jaki i poprzez Gminne Punkty Zbiórek Odpadów. To tyle, ile waży ponad 11 Stadionów Narodowych! Ponad 75 tys. ton to odpady zmieszane, a 18 tys. ton to odpady selektywne. Odpady selektywne, które w zeszłym roku zebrało MPGK to po ponad 5 tys. ton papieru i szkła i ponad 7 tys. ton plastiku. Choć taki podział wciąż daleki jest od ideału, to widać, że idziemy w dobrym kierunku. W 2018 r. ilość zebranych odpadów zmieszanych wynosiła niewiele ponad 73 tys. ton, ale ilość odpadów selektywnych to było jedynie ponad 10 tys. ton. W cztery lata udało się zwiększyć ilość zebranych odpadów selektywnych o prawie 80%! Jak widać, coraz więcej osób zwraca uwagę na to, gdzie i jakie odpady wyrzucić.

Zbieranie odpadów w naszym kraju jest uregulowane przez Jednolity System Segregacji Odpadów. Zakłada on podział odpadów na pięć frakcji. Oznacza się je określonymi kolorami – papier to pojemniki niebieskie, szkło zielone, metale i tworzywa sztuczne żółte, odpady bio brązowe, a odpady zmieszane są w ciemnych koszach.

Pojemniki w odpowiednich kolorach, z opisaną nazwą zbieranej frakcji, znajdują się przed zabudowami jedno- lub wielorodzinnymi, na osiedlach czy posesjach. Ilość oraz pojemność pojemników określana jest na podstawie deklaracji śmieciowej, która składana jest przez mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice. Deklaracja obejmuje osoby przebywające w danym gospodarstwie domowym. Aby zwiększać ilości odpadów segregowanych w całym mieście, rozpoczęła się wymiana części pojemników czarnych, na odpady komunalne – czyli zmieszane, na większą ilość pojemników na odpady segregowane. Co ważne, czarne pojemniki dalej zostaną, ale w zamian za niektóre z nich pojawi się  większa ilość pojemników na inne frakcje odpadów. W wielu miejscach taka wymiana odbywa się na korzyść mieszkańców, bo finalnie będą mieć do dyspozycji więcej pojemników.

Oprócz segregacji na podstawowe frakcje warto w odpowiedni sposób traktować elektroodpady. Z roku na rok częściej i chętniej wymieniamy urządzenia elektryczne, a ze starymi często nie wiadomo co zrobić. Nie można ich wyrzucać do zwykłych pojemników czy porzucać np. w lasach, ponieważ zawierają one wiele szkodliwych substancji, które mogą zatruć glebę, wodę i powietrze. Takie odpady należy oddać w Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów, gdzie pracownicy mogą je w sposób bezpieczny dla środowiska unieszkodliwić i odzyskać wiele cennych materiałów. 

System odbioru odpadów, podzielony na czytelne kolory, to spore ułatwienie, ponieważ po kilku latach już widać, że sporo osób automatycznie idzie np. ze szkłem do pojemnika zielonego. Produkując czy kupując, powinniśmy myśleć do przodu – co zrobię z daną rzeczą, jak przestanie działać czy mi się podobać? Gdzie ją wyrzucę czy gdzie mogę ją przekazać? Kupując więcej i produkując więcej, musimy brać za to odpowiedzialność, bo naszą planetę przekażemy przyszłym pokoleniom i musimy zrobić wszystko, aby była w dobrym stanie – podkreśla Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK Katowice.

Dlaczego recykling jest ważny

Unia Europejska również stawia sobie za cel zwiększanie świadomości ekologicznej. Dlatego w Katowicach pojawia się coraz więcej pojemników na odpady segregowane. Dzięki takiemu czytelnemu podziałowi łatwiej jest dzielić odpady na frakcje, co wpływa pozytywnie na środowisko. Widząc porzucane odpady czy słysząc np. o wyspach z plastiku, które dryfują po oceanach, nikt już chyba nie ma wątpliwości, że segregowanie odpadów to konieczność. Rosnąca konsumpcja, a wraz z nią produkcja odpadów sprawia, że musimy je odpowiednio przetwarzać. Segregowane odpady pozwalają na recykling, czyli przetwarzanie ich na inne produkty, które potem można ponownie wykorzystać.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców naturalnych, które są konieczne do wytworzenia wielu rzeczy. Przykładowo złoża boksytu, z którego produkuje się aluminium, nie odnawiają się, a aluminium można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Oznacza to, że warto wykorzystywać ponownie ten materiał, który już jest w obiegu, a nie wydobywać i zmniejszać naturalne złoża. Dzięki recyklingowi można wytwarzać nowe produkty przy użyciu mniejszej ilości wody czy energii, a dodatkowo mniej miejsca trzeba przeznaczać na składowanie odpadów. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również