Wiadomości z Katowic

Odśnieżanie dachów - apel do administratorów obiektów budowlanych

  • Dodano: 2023-01-27 06:30, aktualizacja: 2023-01-27 06:35

W związku z pismem Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego, poniżej zamieszczamy informację o obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zwłaszcza w sezonie zimowym.

Zważywszy na  prognozy przewidujące występowanie w najbliższym czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania z dachów budynków nadmiaru śniegu oraz sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne (...) w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu do czynności tych zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowalnych.

W przypadku znacznego nagromadzenia śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, bądź mienia, a także stateczności konstrukcji, osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu powinny podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zagrożenia. Usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

W myśl zapisów Prawa budowlanego (art. 91a) niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować sankcjami karnymi - grzywną lub karze ograniczenia wolności do jednego roku.

Poniżej zamieszony jest adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również