Historia Bogucic - Katowice

Bogucice to dzielnica w skład której wchodzi część XIX – wieczna i nowe osiedla.

Bogucice

Położona jest na terenie dawnej wsi Bogucice, założonej w XII w. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1360 r.

Wieś zaliczała się kiedyś do ziemi mysłowickiej i była własnością Ottona z Pilicy herbu Toporczyk, wojewody sandomierskiego. W kolejnych wiekach Bogucice przejmowane były przez książąt cieszyńskich, ordynację mysłowicką, by wreszcie stać się własnością rodziny Wincklerów.

W latach dwudziestych XIX w. powstały tu huta cynku Fanny i kopalnia Ferdynand, co zapoczątkowało rozwój gospodarczy i stopniowe zatracanie wiejskiego charakteru miejscowości. Od tego czasu dzisiejsza dzielnica Katowic rozpoczęła nowy etap rozwoju. W związku z wzrastającą liczbą mieszkańców powstawać zaczęły tu instytucje użytku publicznego takie jak założony przez ks. Leopolda Markiefkę sierociniec, chór Lutnia, Towarzystwo Śpiewacze Lira. W 1894 poświęcono neogotycki kościół św. Szczepana.

W Bogucicach silne były polskie wpływy narodowe. Komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska powstała tu w 1919 r. W tym samym roku podczas wyborów komunalnych listy polskie odniosły duże zwycięstwo w porównaniu z analogicznymi niemieckimi. W czasie powstań śląskich był to teren zaciętych walk.

Bogucice

Bogucice

20 czerwca 1922 Bogucice zostały uroczyście przejęte przez polską administrację. Dzisiaj w skład dzielnicy wchodzą Stare Bogucice, Osiedle Franciszka Ścigały, Osiedle Jerzego Kukuczki, Osiedle Wincentego Wajdy, Osiedle Na Alpach i XIX wieczny Drajok. Mieszka w niej 18 tysięcy mieszkańców.