Historia - Kostuchna - Katowice

Kostuchna wywodzi swój początek z XVII w.od osady usytuowanej na terenach wsi Piotrowice. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1629 r. i dotyczy karczmy prowadzącej wyszynk z trunkami gorzelni i browarów księcia pszczyńskiego.

Kostuchna

Nazwa pochodzi od terenu leśnego, który przecinała droga z Mikołowa do Krakowa. Robotnicy leśni i rzemieślnicy zaczęli osiedlać się tu w XVIII w. Nowo wybudowana linia kolejowa Tychy – Murcki stała się kolejnym motorem rozwoju.

Mimo typowo wiejskiego charakteru osady niektórzy jej mieszkańcy pracowali w pobliskich kopalniach Emanuelssegen i Boer. Rozwój tych zakładów sprawił, że Kostuchna zaczęła się rozrastać, napływali kolejni mieszkańcy chętni do pracy w górnictwie. Była to w większości ludność Polska, prężnie działała w tym czasie placówka Towarzystwa Czytelni Ludowych, powstał też chór „Słowiczek”.

Dopiero wraz z rozwojem kopalni napływać zaczęli pracownicy wyższego i średniego dozoru technicznego, legitymujący się niemieckim pochodzeniem. Załoga kopalni pozostała w większości polska, byli to mieszkańcy okolicznych wsi. Do 1924 r. Kostuchna podlegała administracyjnie gminie Ligota.

Lata międzywojenne przyniosły powstawanie kolejnych zakładów przemysłowych i dalszy wzrost liczby mieszkańców. Cynkownia, Fabryka Miazgi Drzewnej i Tektury i wiele innych zakładów gwarantowały osiedlającym się pracę.

Kostuchna

Powstania śląskie to czas dużej aktywności patriotycznej tutejszej ludności. Pamięci 85 powstańców poświęcony jest pomnik – dokładna rekonstrukcja pierwowzoru zburzonego w 1939 r. Podczas okupacji na terenie Kostuchny znajdowały się podobozy jenieckie dla jeńców radzieckich i jugosłowiańskich.

Kostuchna

Po wojnie kopalnia Boer, już pod nazwą Boże Dary wznowiła swoją działalność a dla jej pracowników wybudowano osiedle domków fińskich.

Kostuchna

Kostuchna, pierwotnie należąca do gminy Piotrowice przyłączona została do Katowic w latach 1951- 1954. Trzynaście lat później uzyskała samodzielność i prawa miejskie by w 1975 r. ponownie stać się dzielnicą Katowic.

Kostuchna

www.kostuchna.boo.pl