Historia Brynowa - Katowice

W skład Brynowa wchodzą dwie historyczne dzielnice: Załęska Hałda i Osiedle Zgrzebnioka. Dziś mieszka w tej dzielnicy ok. 25 tysięcy ludzi.

Brynów

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1474 r., dotyczy wsi Brwinów zlokalizowanej na terenie ówczesnego księstwa pszczyńskiego.

Na przełomie wieków XVII i XVIII powstał folwark brynowski, który do połowy XIX w. wchodził w skład gminy Katowice. Potem stał się samodzielną gminą.

Od tego czasu zaczęły powstawać w Brynowie kopalnie odkrywkowe i cegielnie. W 1899 r. ruszyła tu kopalnia węgla kamiennego „Oheim”, 23 lata później przemianowana na „Wujek”.Kopalnia ta odcisnęła trwały ślad w historii Polski. W czasie okupacji znajdował się tam obóz pracy, 16 grudnia 1981 po krwawej pacyfikacji od kul milicyjnych zginęło 9 górników. W 1924 r. powstańcy brynowscy uczestniczyli w walkach pod Górą Św.Anny, tego samego roku Brynów włączono do Katowic.

Podczas II wojny światowej punktem oporu harcerzy była zlokalizowana w parku im. Tadeusza Kościuszki wieża spadochronowa.

Brynów

Innym cennym zabytkiem jest przeniesiony rok przed rozpoczęciem II wojny z Syryni kościół św. Michała Archanioła. Piękny, drewniany, z dzwonnicą pochodzącą z XVII.